PROJEKT WYLĘGARNI PISKLĄT, MARGONIN HALA PRODUKCYJNA+ CZĘŚĆ BIUROWA

Projekt architektoniczno – budowlany budowy zakładu wylęgarni drobiu wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą: budową zbiornika przeciwpożarowego, dróg, dojazdów , miejsc postojowych , kontenerowej pompowni wody, trafostacji, kotłowni, agregatów prądotwórczych, sieci. W całej hali produkcyjnej prowadzona jest hodowla zwierząt. Szacuje się ze w hali będzie wylęgało się 80 milionów piskląt rocznie. Cały cykl produkcyjny podzielony jest na strefę czystą oraz strefę brudna. Projektowana hala produkcyjna jest hala ogrzewaną. Budynek zalicza się do klasy odporności pożarowej PM- funkcje produkcyjne. Hala produkcyjna będzie stanowiła odrębną strefę pożarową.

Część socjalno-biurowa jest uzupełnieniem funkcji podstawowej hali produkcyjnej. Budynek mieści pomieszczenia biurowe oraz konferencyjne dla pracowników oraz pomieszczenia socjalne i pomocnicze magazynowe. Przy współpracy z NORD-INWEST Sp. Z o. o. Śrem.

Charakterystyczne parametry techniczne założenia budowlanego jako całości:

Powierzchnia zabudowy –  10004,67 m2